Španělsko

Flóra a fauna

Španělsko je domovem jedinečného přírodního dědictví, španělská flóra s cca 8000 druhy patří k flórám s největším počtem živočišných druhů v Evropě.

V podmínkách atlantického a středozemního typu klimatu se vytvořila různá vegetační společenstva s vlastním živočišným světem. Původní vegetační typy byly na mnoha místech téměř zcela transformovány člověkem, provozujícím intenzivní zemědělství.

Až na divokou oblast Extremadury s vysokými horami, močály v deltách řek či obzvláště suché krajinné typy v údolí řeky Ebro nebo u Almeríe byl Pyrenejský poloostrov podle názoru mnoha odborníků pokryt původně lesem a buší. Pro kdysi rozlehlé plochy mediteránního tvrdolesa jsou však v současnosti charakteristické různé vegetační typy, odvozené od tohoto typu původního.

Více než 40 000 čtverečních kilometrů, zejména na jihozápadě Španělska, pokrývají rozlehlé dehesas (pastviny). Tato krajina dubů zimních, cesminovitých a korkových se světlým podrostem, podobná parku, je zimním příbytkem téměř všech severoevropských jeřábů a milionů dalších tažných ptáků, ale také životním prostorem orla, supa, čápa bílého, špačka, vlhy pestré či mandelíka. Domovem je tu i rys pardálový, vyskytující se pouze ve Španělsku, a žanetka tečkovaná.

Další důležitou vegetační formou Španělska je makchie (španělsky matorral ), přechodné stadium k mediteránnímu tvrdolesu, které se spásáním proměnilo v degradovanou trvalou formu. Plochy makchie s duby zimními, cesminovitými a líčidlovitými, divokým olivovníkem, planikou, řečíkem nebo řadou cistovitých pokrývají rozlehlé plochy španělského středozemního pobřeží i suché pasáže v ůdolí řeky Ebro.

V oblastech středozemního pobřežního lemu, jež jsou zásobovány vodou z okolních hor, se intenzivně pěstuje zejména ovoce a zelenina.

Otevřené travinné terény v centrálním Španělsku jsou útočištěm v současnosti již vzácných obyvatel pouště, jako je stepokur krásný nebo drop.

Pod vlivem atlantického klimatu se v severošpanělské Asturii, Galicii a Kantabrii vyvinula zcela odlišná vegetace. Původně se tu vyskytovaly středoevropské druhy stromů a keřů jako dub letní, dub zimní, buk, bříza nebo líska.

V současnosti převažuje na velkoplošných pastvištích zejména hlodáš, vřes a také eukalyptus (blahovičník), který je však na mnoha místech země považován téměř za ekologickou kalamitu - pěstuje se v monokulturách jako surovina pro výrobu papíru.

Produkce Apu.cz Copyright © 2007, kontakt, Odkazy/zdroje | SEO | Reklama