Španělsko

Ekonomika

Španělsko podporuje růst HDP a je díky tomu mezi čtyřmi nejvíce rostoucími západoevropskými ekonomikami.

Středopravicová vláda bývalého premiéra Aznara úspěšně pracovala na přijetí jednotné evropské měny Euro v první skupině zemí, a to k 1. lednu 1999. Aznarova vláda pokračovala v prosazování liberalizace, privatizace a deregulace ekonomiky a nakonec představila i daňové reformy.

Nezaměstnanost za doby Aznarovy vlády stabilně klesala, ale stále zůstává na 9,8% v srpnu 2005, ale stále je to lepší než na začátku devadesátých let, kdy bylo nezaměstnaných 20% španělů. Růst o 2,4% v roce 2003 byl zapříčiněn kolísáním evropské ekonomiky, a od té doby se ustálila na asi 3,3% v polovině roku 2005.

Premiér Rodríguez Zapatero, jehož strana vyhrála volby tři dny po výbuších ve vlacích v Madridu v březnu 2004, plánoval redukovat vládní vměšování do podnikání, daňové úniky a podporovat inovace, výzkum a vývoj, ale také intenzivně zavádět regulace trhu práce který byl silně poškozen Aznarovou vládou. Regulování měnové a ostatních ekonomických politik integorvané Evropy a redukování nezaměstnanosti - taková bude pozice Španělska po pár dalších let.

Z údajů žebříčků HDP Světové Banky z roku 2004 je Španělsko osmou největší ekonomikou světa.

Hlavní model španělského ekonomického růstu (založený hlavně na masové turistice, neustálé výstavbě a dělnických profesích) je kolísavý a nemusí být dlouhodobě udržitelný.

První zpráva Observatoře Udržitelnosti (španělsky Observatorio de Sostenibilidad), která byla publikována a financována španělským Ministerstvem životního prostředí a univerzitou v Alcalá odhaluje, že růst HDP je přes 25% za posledních deset let, zatímco sklekíkové plyny rostou od roku 1990 o 45%.

Ačkoliv populace ve Španělsku roste jen o něco málo přes 5% mezi roky 1990 a 2000, plocha měst se zvětšila ne o méně než 25% za stejnou dobu. Mezitím se spotřeba energie ve španělsku za posledních 20 let více než zdvojnásobila a nyní roste o 6% ročně. Toto je pro zemi, jenž závisí na importu ropy částečně znepokojující (asi 80% španělské energie potřebuje ropu).

Dlouhodobě neudržitelný vývoj je viditelný podél španělského pobřeží Středozemního moře, kde se staví domy a turistické komplexy, které zabírají obrovské plochy země a vodní zdroje.

Zdroj Wikipedie dne 6.11.2007

Produkce Apu.cz Copyright © 2007, kontakt, Odkazy/zdroje | SEO | Reklama